MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar

Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan Projesi, MUDEM, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) finansal desteği çerçevesinde, yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen sığınmacı kadınlar ile kız çocuklarına güvenli alanlar sağlamakta ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Bu amaçla, İstanbul Zeytinburnu, Bursa Osmangazi ve İzmir Bornova’da Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri kurulmuş olup, bu merkezlerde cinsel sağlık, üreme sağlığı, bireysel danışmanlık ve grup eğitimleri verilmektedir. Merkezlerde ayrıca toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili farkındalık geliştirici faaliyetler, şiddete uğrayan kadınlar için psiko-sosyal destek, şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Anneleriyle birlikte gelen mülteci çocukların katılabileceği etkinlikler organize edilmekte ve UNFPA tarafından sağlanan yardım kitleri dağıtılmaktadır. Bu aktiviteler merkezlerimizde aktif olarak çalışmakta olan, psikologlarımız, sağlık eğitmenlerimiz, sosyal çalışmacılarımız ve sağlık aracılarımız tarafından yürütülmektedir.