MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar

GAP Inc. P.A.C.E programı tarafından finanse edilen Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi, MUDEM merkezlerindeki kadın çalışanlara yönelik kapasite destekleme faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapasite geliştirme faaliyetlerinden yararlanan çalışanlar ise mülteci kadınlara yönelik iletişim, problem çözme, karar alma, zaman-stres yönetimi, sağlık önlemleri, hijyen ve finansal okur yazarlık gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütmektedir.