MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MERKEZİ

MUDEM, İzmir ve çevresinde yaşayan engelli, savunmasız, hassas gruplarda yer alan sığınmacı, mülteci ve uluslararası koruma talep eden bireylerin sorunlarının çözümüne destek vermek amacıyla 2017 yılının Ocak ayında “Sürdürülebilir Yaşam Merkezi” projesini başlattı.

Merkez, uzman engelli destek ekibiyle,  engelli ya da savunmasız bireylerin özel ihtiyaçlarını iletişim temelli saha çalışmaları ve ofis içi hizmetler aracılığıyla tespit etmektedir.  Engelli destek ekibi uzmanları ve saha çalışanları bedensel veya zihinsel engelli bireyleri birlikte tespit ederek gerekli görülen danışmanlık hizmetini faydalanıcılara ulaştırmaktadır. Psikososyal destek, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlandığı merkezde; 3 Saha çalışanı, 1 gözlem ve değerlendirme uzmanı, 2 engelli uzmanı, 2 psikolog, 4’ü yeminli tercüman olmak üzere toplamda 7 tercüman ve 1 sağlık eğitmeninden oluşan engelli destek ekibi çalışmaktadır. Merkezde, engelliliğe ilişkin temel tavsiyeler, basit düzey eğitimler, teknik yardım değerlendirmesi ile yardımcı gereç tedariki ve takibi,  engelli uzmanı ve psikolog ile grup veya bireysel seanslar ihtiyaca yönelik olarak düzenlenmektedir.

Ekip tarafından psiko-sosyal destek ihtiyacı tespit edilen birey odak gruplarına bireysel hizmet için Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne, ya da kamu hastaneleri tarafından sağlanan destek merkezlerine yönlendirilmekte,  ihtiyaç durumunda protez ve ortez yönlendirmeleri yapılmaktadır. Komplikasyon durumuna göre ise kamu hastanelerine ya da gelişmiş rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme sağlanmaktadır. Yararlanıcılara; özel durumlarına yönelik ağrı yönetimi, engellilik durumunun kabulü, engellilik durumuna alışma, günlük hayatta engelliliğin getirdiği sonuçları kabul süreçlerinde engelli uzmanları ve psikolog ile birlikte destek verilmektedir. Bunun yanında psiko-sosyal destek amacıyla bireylere danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Merkez Relief International ve MUDEM işbirliği ile çalışmakta ve Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından finanse edilmektedir.