MUDEM

İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MERKEZİ

MUDEM, İzmir ve çevresinde yaşayan engelli, savunmasız, hassas gruplarda yer alan sığınmacı, mülteci ve uluslararası koruma talep eden bireylerin sorunlarına destek vermek amacıyla 2017 yılının Ocak ayında “Sürdürülebilir Yaşam Merkezi” projesini başlattı.

Merkez, uzman engelli destek ekibiyle,  engelli ya da savunmasız bireylerin özel ihtiyaçlarını iletişim temelli saha çalışmaları ve ofis içi hizmetler aracılığıyla tespit etmektedir.  Engelli destek ekibi uzmanları ve saha çalışanları bedensel veya zihinsel engelli bireyleri birlikte tespit ederek  gerekli görülen danışmanlık hizmetini faydalanıcılara ulaştırmaktadır. Psikososyal destek, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlandığı merkezde; 4 saha çalışanı, 2 engelli uzmanı, 1 psikolog ve 1 sağlık eğitmeninden oluşan bir engelli destek ekibi çalışmaktadır. Merkezde, engelliliğe ilişkin temel tavsiyeler, basit düzey eğitimler, teknik yardım değerlendirmesi ile yardımcı gereç tedariği  ve takibi,  engelli uzmanı ve psikolog ile grup veya  bireysel seanslar ihtiyaca yönelik olarak düzenlenmektedir.

Ekip tarafından psiko-sosyal destek ihtiyacı tespit edilen birey odak gruplarına ya da bireysel hizmet için Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, ya da kamu hastaneleri tarafından sağlanan destek merkezlerine yönlendirilmekte,  ihtiyaç durumunda protez ve ortez yönlendirmeleri yapılmaktadır. Komplikasyon durumuna göre ise kamu hastanelerine ya da gelişmiş rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme sağlanmaktadır. Yararlanıcılara; özel durumlarına yönelik ağrı yönetimi, engellilik durumunun kabulü, engellilik durumuna alışma, günlük hayatta engelliliğin getirdiği sonuçları kabul süreçlerinde engelli uzmanları ve psikolog ile birlikte destek verilmektedir. Bunun yanında psiko-sosyal destek amacıyla bireylere danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Merkezi Relife International ve MUDEM işbirliği ile çalışmakta ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu (ECHO) tarafından finanse edilmektedir.

MUDEM