MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Tekstil ve Giyim Sektöründe Suriyeli İşçiler Projesi

MUDEM Tekstil ve Giyim Sektöründe Suriyeli İşçiler Projesi, mültecilerin iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek, özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe olanlara sosyal, yasal ve iktisadi konularda danışmanlık hizmeti vermek için faaliyete geçmiştir.

MUDEM’in projesi bölgede mültecilere bu alanda destek veren tek merkez olması nedeniyle de oldukça önemli bir role sahiptir. Başvuru sahibi mülteci işçiler MUDEM tarafından izlenerek, etkin bir düzeltici planın yürütülmesi ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır. MUDEM’in İstanbul’daki ilgili ofisi, sığınmacı ve mülteci çalışanları iş yerlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit etmekte, çalışanların temel yasal haklarına ulaşabilir durumda olmalarını sağlamaktadır. Bu işçilerin geçici koruma statüsü ve çalışma izni kazanmaları için yol göstermek ve yardımcı olmak, sığınmacıların çalışma koşullarını iyileştirmek ve kendilerini özgürce ifade etme yetisine sahip olmalarını sağlamak, iyileştirme planlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.