MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Birlikte Güçlüyüz

GIZ (Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu) finansal desteği ile yürütülen MUDEM Birlikte Güçlüyüz Projesi, yerli ve mülteci genç nüfus arasında, birbirini anlamaya dayalı bir iletişimin kurulması amacıyla, kültürler arası sosyal uyum sürecine katkıda bulunmak için faaliyete geçirilmiştir. Bu amaçla, Türk ve Suriyeli gençlerin hedef gruplar için birlikte projeler geliştirmelerini ve bu süreçte birbirleri ile doğrudan temas etmelerinin önünü açmayı hedeflemektedir. Proje, bunun yanı sıra gönüllülüğün, gençler arasında yaygınlaştırılması ve gençlerin etkinlik yönetimi açısından organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır.

Proje, farklı yetenek ve becerilere sahip Türk ve Suriyeli genç gönüllülere ulaşmayı ve onları, yaratıcı fikirlerini projelere dönüştürebilmeleri için cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır. Kültürler arası öğrenme, çatışma yönetimi, grup çalışması, proje taslağı ile bütçesinin nasıl hazırlanacağı ve projelerin nasıl yürütüleceğine dair üç gün süren çalıştayların ardından gönüllüler; kültür, sanat ve spor gibi alanlarda aktivitelerini tasarlamakta, kendilerine verilen bütçe ile herhangi bir finansal kaygı duymadan özgürce projelerini gerçekleştirme imkânına sahip olmaktadır. Proje kapsamında, aktiviteleri hazırlamak ve yürütmek için Türk ve Suriyeli gençler arasından seçilmiş gönüllere ve bu projelere doğrudan katılım sağlayacak yaşları 4-30 aralığında olan binlerce Türk ve Suriyeli çocuk ve genç yararlanıcıya ulaşılması hedeflenmektedir.