MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Türkiye’deki Suriyeli Olmayan Kişiler İçin Koruma Mekanizmalarının Geliştirilmesi Projesi

PRM tarafından desteklenen proje, Koruma Destek Merkezleri aracılığıyla sığınmacı ve mültecilere ve yerel aktörlere ulaşarak yönelik koruma mekanizmalarını geliştirmektedir. Proje, sığınmacı ve mültecilerin hak ve yükümlülükleri konusunda farkındalığı arttırmak, koruma mekanizmalarına yönlendirmeler yapmak, yerel otoritelere koruma hizmetlerinde destek olmak için faaliyet göstermektedir.

MUDEM, Yalova ve Kırıkkale’de yerleşik olan Suriyeli olmayan sığınmacı ve mülteciler için sosyal, yasal ve psikososyal destek sağlayan, sosyal uyum etkinlikleri düzenleyen ve mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Koruma Destek Merkezleri ile koruma mekanizmalarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Merkezler, yönlendirmeler yoluyla yerel otorite ve diğer paydaşların sağladığı hizmetleri arttırmayı da sağlanmaktadır.