REFUGEE SUPPORT CENTER

پروژه با هم قوی تر هستیم

پروژه" با هم قوی ترهستیم" مودم با پشتیبانی مالی GIZ (سازمان بین المللی همکاری های آلمان) انجام شده است که تا به ایجاد یک درک متقابل میان جمعیت جوان و محلی پناهنده کمک کند تا در فرآیند انسجام…
ادامه مطلب ...

پروژه ابتکار عمل جوانان

پروژه" ابتکار عمل جوانان" در شامل 2017 پروژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به همکاری انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران و پایه و اساس داوطلبان جامعه پیگیری می کند. این پروژه که با هدف…
ادامه مطلب ...

مرکز قابل ادامه در ازمیر

مودم در سال 2017 در ماه ژانویه  در ازمیر و دوره اش یک پروژه به نام "مرکز قابل ادامه"  اغاز کرد که برای حمایت از راه حل مشکلات پناهجویان، پناهندگان و افرادی که خواستار حمایت بین المللی هستند پشتیبانی…
ادامه مطلب ...

مرکز صلح و هنر

مودم مرکز صلح و هنر در سال 2015 در شهر غازی عینتاب با تیم متخصص خود در یک عمارت که منعکس کننده بافت تاریخی شهر عملیاتی شده است که برای زنان و بچه ها فعالیت ها می سازند که زنان و بچه ها اعتماد به نفس…
ادامه مطلب ...

پروژه پشتیبانی پیشرفته برای پناهندگان که در ترکیه از بحران عراق و سوریه متاثر شدند

این پروژه که توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی می شود، پشتیبانی ادغام اجتماعی، خدمات مشاوره ای و اطلاعات ارائه شده به پناهجویان را از طریق ادارات ثبت شده، مراکز پایدار زندگی و تیم های مشاوره موبایل، فراهم…
ادامه مطلب ...

افراد که در ترکیه اهل سوریه نیستند برای آنها توسعه پروژه های مکانیزم حفاظت

این پروژه از طرف PRM کمک مالی می گیرد و بواسطه مراکز پشتیبانی حفاظت برای پناهجویان و پناهندگان مکانیسم حفاظت می سازد.پروژه برای این کار می کند که پناهجویان و مهاجران درباره حقوق و تعهدات خود اطلاع…
ادامه مطلب ...