پروژه با هم قوی تر هستیم

پروژه" با هم قوی ترهستیم" مودم با پشتیبانی مالی GIZ (سازمان بین المللی همکاری های آلمان) انجام شده است که تا به ایجاد یک درک متقابل میان جمعیت جوان و محلی پناهنده کمک کند تا در فرآیند انسجام اجتماعی میان فرهنگی ایجاد شود. برای این…

پروژه ابتکار عمل جوانان

پروژه" ابتکار عمل جوانان" در شامل 2017 پروژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به همکاری انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران و پایه و اساس داوطلبان جامعه پیگیری می کند. این پروژه که با هدف جمعآوری 10 پناهنده و ده جوان ترکیه در سه…

پروژه کارگران سوریه که در بخش پوشاک کار می کنند

مودم پروژه کارگران سوریه ، برای بهبود شرایط زندگی و کار های پناهندگان که به خصوص کارگران که در بخش پوشاک کار می کنند،برای آنها درباره اجتماعی،حقوقی و اقتصادی خدمات مشاوری می دهد. پروژه مودم نقش بسیار مهمی در این منطقه دارد، زیرا تنها…

مرکز قابل ادامه در ازمیر

مودم در سال 2017 در ماه ژانویه  در ازمیر و دوره اش یک پروژه به نام "مرکز قابل ادامه"  اغاز کرد که برای حمایت از راه حل مشکلات پناهجویان، پناهندگان و افرادی که خواستار حمایت بین المللی هستند پشتیبانی می کند. این مرکز نیازهای ویژه افراد…

مرکز پشتیبانی از آموزش ازمیر

مودم مرکز پشتیبانی از آموزش ازمیر که توسط Expertise France تأمین مالی می شود در ماه اکتبر سال 2016 در شهر  ازمیر باز شد. برای از هر گروه سنی سوری ها که حفاظت موقت دارند، گروه های گفتاری، فعالیت های گروهی و تئاتر، صنایع دستی و سمینارهای…

مرکز صلح و هنر

مودم مرکز صلح و هنر در سال 2015 در شهر غازی عینتاب با تیم متخصص خود در یک عمارت که منعکس کننده بافت تاریخی شهر عملیاتی شده است که برای زنان و بچه ها فعالیت ها می سازند که زنان و بچه ها اعتماد به نفس داشته باشند و به تطبیق اجتماعی رعایت…

پروژه پشتیبانی پیشرفته برای پناهندگان که در ترکیه از بحران عراق و سوریه متاثر شدند

این پروژه که توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی می شود، پشتیبانی ادغام اجتماعی، خدمات مشاوره ای و اطلاعات ارائه شده به پناهجویان را از طریق ادارات ثبت شده، مراکز پایدار زندگی و تیم های مشاوره موبایل، فراهم می کند.  درحوزه ای تخصصی کارکنان برای…

افراد که در ترکیه اهل سوریه نیستند برای آنها توسعه پروژه های مکانیزم حفاظت

این پروژه از طرف PRM کمک مالی می گیرد و بواسطه مراکز پشتیبانی حفاظت برای پناهجویان و پناهندگان مکانیسم حفاظت می سازد.پروژه برای این کار می کند که پناهجویان و مهاجران درباره حقوق و تعهدات خود اطلاع داشته باشند،به مکانیزم حفاظت…

پروژه منطقه امن برای دختران و زنان

پروژه منطقه امن برای دختران و زنان همکاری مودم ،ورازت بهداشتی جمهوری ترکیه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد و توسط اداره حفاظت مدنی و کمک های بشر دوستانه اروپا کمک مالی می گیرد که برای زنان و دختران پناهنده که در اینجا زندگی می…