پروژه پشتیبانی پیشرفته برای پناهندگان که در ترکیه از بحران عراق و سوریه متاثر شدند

0 1,520

این پروژه که توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی می شود، پشتیبانی ادغام اجتماعی، خدمات مشاوره ای و اطلاعات ارائه شده به پناهجویان را از طریق ادارات ثبت شده، مراکز پایدار زندگی و تیم های مشاوره موبایل، فراهم می کند.  درحوزه ای تخصصی کارکنان برای پناهجویان در بخش های روند پناهندگی در ترکیه، حقوق قانونی و تعهدات، خدمات بهداشتی اول و مشاوره روانشناسی پشتیبانی می کند. این پروژه علاوه بر تمام این فعالیت ها خدماتی را برای پناهندگان با نیازهای ویژه فراهم می کند.برای  پناهندگان معلول؛ آموزش حرفه ای و پشتیبانی روانی؛ برای پناهندگان زن و کودک مطالعات در مورد همبستگی اجتماعی، افزایش آگاهی و توسعه مهارت های زندگی سازماندهی مطالعات می کند.به خصوص در مطالعات ادغام اجتماعی، هدف آن ایجاد همبستگی اجتماعی و همدلی متقابل با آثار مردم محلی و خارجی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.