پروژه منطقه امن برای دختران و زنان

0 1,488

پروژه منطقه امن برای دختران و زنان همکاری مودم ،ورازت بهداشتی جمهوری ترکیه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد و توسط اداره حفاظت مدنی و کمک های بشر دوستانه اروپا کمک مالی می گیرد که برای زنان و دختران پناهنده که در اینجا زندگی می کنند و از کشور ها دیگر آمده اند،منطقه ها امن و خدمات مشاوری بهداشتی فراهم می کند.

 

به این منظور،در استانبول زیتینبورنو،بورسا اسمانگازی و ازمیر بورنوا مرکزهای مشاوری بهداشت زنان تاسیس شده و  سلامت جنسی، بهداشت باروری، مشاوره فردی و آموزش گروهی در این مراکز ارائه می شود.در مراکز علاوه بر اینها برای  آگاهی رسانی بر خشونت مبتنی بر جنسیت، حمایت روحی اجتماعی زنان در معرض خشونت، تلاش برای تقویت زنان فعالیت های انجام می شود.بچه های که با مادرشان با هم می آییند برای آنها فعالیت ها تشکیل می شود و کیت کمک ها که توسط

ارائه شده است، پخش می کند. این فعالیت ها توسط  روانشناسان،مربیان بهداشت،، کارگران اجتماعی و  UNFPA

و واسطه های بهداشتی مان که آنها فعالانه در مراکز ما کار می کنند ،انجام می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.