MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

       Derneğimizce 13.11..2017 tarihinde başlatılan MUDEM/FRA/MED/2017.11.13/ITB numaralı Medikal Malzeme Alım İhalesi ile ilgili olarak, İhale Teklif Zarfları son teslim tarihi 12.12.2017 saat 17:00'a ertelenmiştir. 

İhale dokümanları bu çerçevede revize edilmiş olup, bu zeyilnameye ek olarak supply@mudem.org adresine başvuran firmalara gönderilecektir. 
Firmaların bu zeyilnameyi aldıklarına dair teyitlerini 11.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar tarafımıza yazılı olarak bildirmeleri rica olunur. 
Bilgilerinize sunulur. 
 
 
        MUDEM Program Koordinatörü
                  Burcu Toksabay Köprülü