MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

 

               15.09.2017
Derneğimizce 18.08.2017 tarihinde başlatılan MUDEM/FRA/MOB/2017.08.18/ITB numaralı Ofis Mobilyası Alım İhalesi ile ilgili olarak, İhale Teklif Zarfları son teslim tarihi 22.09.2017 saat 17:00'a ertelenmiştir. 
İhale dokümanları bu çerçevede revize edilmiş olup, bu zeyilnameye ek olarak supply@mudem.org adresine başvuran firmalara gönderilecektir. 
Firmaların bu zeyilnameyi aldıklarına dair teyitlerini 21.09.2017 Perşembe günü saat 17:30'a kadar tarafımıza yazılı olarak bildirmeleri rica olunur. 
Bilgilerinize sunulur. 
 
MUDEM Program Koordinatörü
                 Burcu Toksabay Köprülü