MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi

 

Mülteci Destek (Merkezi) Derneği bünyesinde 2017 Ocak ayında başlayan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi başlıklı proje; İzmir ve çevresinde yaşayan engelli, savunmasız ve hassas gruplarda yer alan sığınmacı, göçmen, mülteci ve uluslararası koruma talep eden bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik destek vermeyi hedefler.

Engelli ya da savunmasız bireylerin özel ihtiyaçlarının iletişim temelli saha çalışmaları ve ofis içi hizmetler aracılığıyla engelli uzmanları ve saha çalışanları ile birlikte tespit edilerek gerekli görülen danışmanlık hizmeti faydalanıcılara sağlanır.  Psikolog ve sağlık eğitmeni gözetiminde ihtiyaç duyulan psiko-sosyal destek ve sağlık hizmetlerinin erişimi genişletilmiş yönlendirme ve vaka yönetimleri gerçekleştirilir.

 

Vaka Yönetimi ve Yönlendirme Mekanizmaları

Araç sorumlusu, tercüman ve saha çalışanlarının oluşturduğu takım ile bireylerin tespit sürecinin geliştirilmesi ve çoklu hizmet merkezlerine erişimi sağlanarak projenin kapasitesi geliştirilecektir. Tespit edilen kişilerin ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşımı sağlanıp, yararlanıcılara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam sunulması amaçlanmaktadır. Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi, engellilere uygun fiziki şartlara sahip binasında; danışmanlık odaları, psikolojik danışmanlık odası, temel düzeyde destek verilecek olan engelli destek odaları ve sağlık eğitmeni odası ile yararlanıcılara hizmet sunmaktadır. Merkezde sunulan hizmetler ile yararlanıcılar dezavantajlı yaşam koşullarının olumsuz etkilerinden uzaklaştırılarak bireylerin sosyal uyum süreçlerine destek sağlanmaktadır.

Sahada kurulan iletişim temelli ağlar sayesinde toplum liderleri tespit edilir ve hassas grupların tanımlanması sağlanır. Engelli bireyleri de içine alan hassas bireylere karşı farkındalığı arttırma çalışmaları yürütülür. MUDEM, SGDD-ASAM, Kamu Birimleri ve diğer STK’lar arası yönlendirmeler ile bu hizmet ve yönlendirmelerin takibi yapılır.

 

Psikososyal Destek, Sağlık ve Rehabilitasyon Hizmetleri

4 Saha çalışanı, 2 engelli uzmanı, 1 psikolog ve 1 sağlık eğitmeninden oluşan engelli destek ekibi aşağıdaki aktiviteleri yürütmektedir: 

·         Bedensel ve zihinsel engelli kişilerin tespiti yapılır.

·         Engelliliğe ilişkin olarak temel tavsiyeler ve basit düzey eğitim verilir.

·         Teknik yardım değerlendirmesi yapılarak yardımcı gereçlerin tedariği sağlanır ve takibi yapılır.

·         Engelli uzmanı ve psikolog ile grup ya da bireysel seanslar ihtiyaca yönelik olarak düzenlenir.

·        Psiko-sosyal destek ihtiyacı tespit edilen birey odak gruplarına ya da bireysel hizmet için ASAM ya da kamu hastaneleri tarafından sağlanan destek merkezlerine yönlendirilir.

·         İhtiyaç durumunda protez ve ortez yönlendirmeleri yapılır.

·        Komplikasyon durumuna göre kamu hastanelerine ya da gelişmiş rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme sağlanır.

·       Yararlanıcılara; özel durumlarına yönelik ağrı yönetimi, engellilik durumunun kabulü, engellilik durumuna alışma, günlük hayatta engelliliğin getirdiği sonuçları kabul süreçlerinde engelli uzmanları ve psikolog ile birlikte destek sağlanır. Bunun yanında psiko-sosyal destek amacıyla bireylere danışmanlık hizmeti verilir.

·        Sağlık eğitmeni tıbbi geçmişine dayalı olarak danışanların hastane hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlar. Ayrıca, engelli uzmanları ve saha çalışanları, kamu hastaneleri tarafından sağlanan destek hizmetlerine yönlendirilmesi hususunda destek verir.                                        

 

Belirtilen tüm bu hizmetler kapsamında, Umutcan Sürdürülebilir Yaşam Merkezi engelli mültecilere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ilk ve tek merkez olacaktır.

 

Sürdürülebilir Yaşam Merkezi 
Adres: Kahramanlar Mah. 1413 Sok. 26/30 Konak, İZMİR
Telefon Numarası: 0232 484 74 54