MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

 Mülteci Destek Derneği çerçeve anlaşma araç kiralama hizmeti satın alım ihalesi için firmaları kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

 

İhale No: MUDEM/FRA/TRAN/2017.10.05/RFP

Teklif teslimi için son tarih ve saat:

26.10.2017 Perşembe – Yerel Saat ile 17:00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@mudem.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

 

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 26 EKİM 2017 PERŞEMBE Yerel Saat ile 17:00’a kadar Üsküp Caddesi Çevre Sokak No:6A/6 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.