MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

 Mülteci Destek Derneği elektronik ekipman alımı çerçeve anlaşması için firmaları kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

 

İhale No: MUDEM/FRA/ELK/2017.09.07/ITB

Teklif teslimi için son tarih ve saat:

29.09.2017 Cuma – Yerel Saat ile 15:30

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@mudem.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

 

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 29 EYLÜL 2017 CUMA Yerel Saat ile 15:30’a kadar Üsküp Caddesi Çevre Sokak No:6A/6 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.